(19) 3242-5748 | Whats: (19) 99606-6725 

Empresas que Apoiam e Patrocinam a SBCECPATROCÍNIO:

 Patrocínio Braile Biomédica           Patrocínio Grupo A           Patrocínio SPI

APOIO:

  Clap e SBCEC          Cofen           Coffito            SBCCV e SBCEC juntas             Conselho Federal de Biomedicina.jpg          

Conselho Federal de Farmácia             Associação Brasileira de Biomedicina SBCEC   
         Alap           CFBIO